Ngathi

INkcubeko yeNkampani

INkcubeko yeNkampani

Injongo:

Ukhathalelo lwempilo olungcono kuluntu.

Ixabiso elinguNdoqo:

Ukusebenza kakuhle, ukuzinikela, ukuphuculwa.

Umbono:

Ukonwaba ngakumbi kunye neenzuzo zobomi obunempilo.

Inkcubeko:

Ubudlelwane obuhambelanayo, ubomi obonwabisayo nobunempilo.

Ukubuza